NOTES

Photo Gallery

VIDEOS

GIỚI THIỆU TÓM TẮT KẾ HOẠCH BẢO HIỂM TỔNG HỢP CHO NGƯỜI

published: 2012-09-25 15:55:22       hits: 

平安养老保险股份有限公司来华人员综合保险保障计划简介(越南)
GIỚI THIỆU TÓM TẮT KẾ HOẠCH BẢO HIỂM TỔNG HỢP CHO NGƯỜI ĐẾN TRUNG QUỐC CỦA CÔNG TY HỮU HẠN CỔ PHẦN BẢO HIỂM DƯỠNG LÃO BÌNH AN
 
TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM
Trong thời hạn bảo hiểm còn hiệu lực, Công ty chúng tôi đảm nhiệm các trách nhiệm bảo hiểm sau đây:
1.Trách nhiệm bảo hiểm tính mạng
Người được bảo hiểm mà tử vong do bệnh tật (kể cả bệnh SARS) hoặc tai nạn ngoài ý muốn, Công ty chúng tôi sẽ trả tiền bảo hiểm theo mức tiền bảo hiểm quy định trong hợp đồng và kết thúc trách nhiệm bảo hiểm.
2.Trách nhiệm bảo hiểm tàn tật ngoài ý muốn
Người được bảo hiểm mà bị tai nạn ngoài ý muốn, và sau 180 ngày tính từ ngày bị tai nạn mà dẫn đến tàn tật, thì Công ty chúng tôi sẽ dựa vào các tỉ lệ quy định trong “Bảng mức độ tàn tật và tỷ lệ bồi thường” của Công ty hữu hạn cổ phần bảo hiểm dưỡng lão Bình An để tính ra mức tiền chi trả cho người được bảo hiểm.Nếu công tác điều trị trong ngày thứ 180 vẫn chưa kết thúc thì Công ty sẽ dựa vào tình trạng sức khoẻ trong ngày thứ 180 của người được bảo hiểm để tiến hành giám định thương tật, đồng thời căn cứ vào “Bảng mức độ tàn tật và tỷ lệ bồi thường” để chi trả “tiền bảo hiểm tàn tật ngoài ý muốn”.我
Người được bảo hiểm do cùng một sự cố ngoài ý muốn gây ra từ hai mức tàn tật trở lên theo quy định tại “Bảng mức độ tàn tật và tỷ lệ bồi thường”, người bảo hiểm sẽ phải chi trả tổng số tiền bảo hiểm tàn tật tương ứng với các mức tàn tật đó. Nhưng khi các mức độ tàn tật khác nhau lại cùng thuộc về một chân hoặc một tay thì người bảo hiểm chỉ trả một mức tiền bảo hiểm. Nếu các hạng mục tàn tật không cùng một mức độ thì người bảo hiểm sẽ chi trả tiền bảo hiểm tàn tật theo hạng mục tàn tật nặng nhất.
Người có thể nhận được mức tiền bảo hiểm cho hạng mục tàn tật tương đối nghiêm trọng do tàn tật của lần tai nạn này kết hợi với tàn tật từ lần tai nạn trước thì sẽ được chi trả theo tiêu chuẩn của hạng mục tương đối nghiêm trọng, nhưng tiền đã chi trả bảo hiểm tàn tật lần trước cần phải được khấu trừ ( những tàn tật đã có từ trước khi mua bảo hiểm hoặc những tàn tật thuộc hạng mục được miễn trừ trách nhiệm được quy định tại “Bảng mức độ tàn tật và tỷ lệ bồi thường” đều được coi là những tàn tật đã được chi trả).
Tổng số tiền chi trả của mỗi lần bảo hiểm sự cố thân thể và tàn tật ngoài ý muốn của người được bảo hiểm được giới hạn bởi số tiền bảo hiểm thương tật ngoài ý muốn tương ứng của người đó, khi số tiền được chi trả đạt đến tổng mức bảo hiểm theo quy định, Công ty sẽ kết thúc trách nhiệm bảo hiểm đối với người được bảo hiểm đó.
3. Trách nhiệm của bảo hiểm chữa trị tai nạn rủi ro ngoài ý muốn
Người được bảo hiểm do gặp phải tai nạn rủi ro ngoài ý muốn, và điều trị trong vòng 180 ngày kể từ ngày bị tai nạn, thì Công ty chúng tôi sẽ căn cứ vào chi phí điều trị hợp lý thực tế và trả 100% tiền bảo hiểm điều trị tai nạn ngoài ý mốn, tổng chi phí được giới hạn theo mức tiền bảo hiểm đã ký kết.Người được bảo hiểm cho dù một lần hay nhiều lần xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, người bảo hiểm đều phải tuân thủ quy định nói trên lần lượt chi trả “tiền bảo hiểm điều trị tai nạn rủi ro ngoài ý muốn”, nhưng tổng mức tiền chi trả không được vượt quá giới hạn của mức tiền bảo hiểm của người được bảo hiểm đó, khi tổng số tiền chi trả đạt đến mức tiền bảo hiểm đó, sẽ kết thúc trách nhiệm bảo hiểm đối với hạng mục bảo hiểm của người được bảo hiểm đó.
4. Trách nhiệm bảo hiểm điều trị nằm viện
Người được bảo hiểm vì tai nạn rủi ro ngoài ý muốn hoặc phát bệnh sau ngày hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực (kể cả bệnh SARS), qua sự chẩn đoán của bệnh viện bắt buộc phải nằm viện điều trị (những chi phí liên quan phát sinh từ việc theo dõi điều trị tại phòng khám phẫu thuật, phòng cấp cứu hoặc giấy chứng minh buộc phải cách ly do mắc phải các bệnh truyền nhiểm được cấp bởi các bệnh viện hoặc cơ quan phòng dịch y tế công lập đều được coi là nằm viện điều trị và cấp cứu), thì Công ty sẽ hỗ trợ theo mức 100% “ Tiền bảo hiểm điều trị nằm viện” với các mức chi phí hợp lý gồm các khoản phí sau : phí người phục vụ (mức giới hạn 100NDT/ một ngày, tính 30 ngày), phí xe cấp cứu, phí làm bệnh án, phí sưởi ấm, phí điều hoà, phí giường nằm (mức giới hạn 300NDT/ ngày), phí kiểm tra xét nghiệm, phí kiểm tra điều trị đặc biệt, phí phẫu thuật, tiền thuốc, phí điều trị, phí hoá nghiệm, phí chiếu chụp.
Người được bảo hiểm phải nằm viện điều trị trong phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, các chi phí điều trị y tế trước và sau khi nằm viện do cùng một căn bệnh gây ra và nằm trong cùng một thời hạn bảo hiểm có thể căn cứ vào chi phí điều trị ở bệnh viện để được bồi thường theo tiêu chuẩn.
Người được bảo hiểm cho dù một lần hay nhiều lần nằm viện điều trị, Công ty chúng tôi đều chi trả tiền bảo hiểm theo hạn mức quy định, khi tổng số tiền các lần chi trả bảo hiểm đạt đến mức giới hạn bảo hiểm đó thì sẽ kết thúc trách nhiệm bảo hiểm hạng mục đó.
Người được bảo hiểm mắc bệnh nặng hoặc bệnh mãn tính trước khi mua bảo hiểm lần này thì bên bảo hiểm không chịu trách nhiệm chi trả tiền bảo hiểm.
*Chú ý:
1)Các Cơ cấu điều trị được nêu trên đây chỉ giới hạn tại các bệnh viên công lập trong biên giới đất liền nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa, nhưng không bao gồm chi phí điều trị phát sinh tại chi nhánh của bệnh viện công lập, khu điều trị cho người nước ngoài, khu điều trị đặc biệt, phòng điều trị cho cán bộ cao cấp hoặc các phòng điều trị hoặc các khu điều trị tương đương.
2)Phạm vi phí điều trị chỉ giới hạn trong hạng mục và chi phí của phạm vi thanh toán phù hợp với quy định bảo hiểm điều trị cơ bản của địa phương, nhưng chịu chi phí tự túc của dược phẩm loại B.
3) Nếu người được bảo hiểm là lần đầu tiên mua bảo hiểm hoặc không phải liên tục mua bảo hiểm, thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua bảo hiểm là thời gian chờ đợi(thời gian quan sát). Nếu xảy ra trường hợp nằm viện trong thời gian này, công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường. Nếu người được bảo hiểm liên tục mua bảo hiểm thì khi gặp phải tai nạn ngoài ý muốn có thể vào bệnh viện điều trị và không có thời gian chờ đợi.
4) Khi có bên thứ ba chi trả một phần hoặc tất cả phí điều trị được nói trên, công ty chúng tôi phụ trách việc chi trả phần chi phí còn lại và đồng thời bồi thường số tiền nằm trong phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế địa phương. Phí nằm giường, phí người phục vụ được nằm trong trách niệm bảo hiểm cũng có hạn ngạch. Trong trường hợp nếu có bên thứ ba đã chi trả phần chi phí được hạn chế theo tỷ lệ bồi thường, trên cơ sở chi phí được giới hạn, trừ số tiền đã bồi thường, công ty chúng tôi chỉ chi trả phần chi phí còn lại. Nếu không có quy định về tỷ lệ bồi thường, thì phần bị hạn chế được xác định theo quy định của bảo hiểm y tế của địa phương.
Miễn trách nhiệm bảo hiểm
1. Miễn trừ trách nhiệm bảo hiểm tàn tật và tính mạng
Nếu một trong các tình huống sau đây gây nên tàn tật hoặc làm tử vong người được bảo hiểm, Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm chi trả tiển bảo hiểm :
1) Hành vi cố ý sát hại và gây thương tích của người được hưởng quyền lợi hoặc người mua bảo hiểm đối với người được bảo hiểm;
2) Người được bảo hiểm cố ý tự gây thương tích, cố ý phạm tội, sử dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự, tự sát, chống cự việc thi hành pháp luật,;
3) Người được bảo hiểm đánh nhau, say rượu, chủ động sử dụng hoặc chích hút ma túy;
4) Người mua bảo hiểm lái xe sau khi uống rượu, lái xe không có giấy phép hoặc sử dụng giấy phép không có hiệu lực để điều khiển phương tiện giao thông.
5) Chiến tranh, xung đột quân sự, bạo loạn hoặc nổi loạn vũ trang;
6) Nổ hạt nhân, bức xạ hạt nhân hoặc ô nhiễm hạt nhân.
7) Người được bảo hiểm mang thai, sẩy thai hoặc sinh đẻ;
8) Người được bảo hiểm bị tai nạn y tế do thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ hoặc do các cuộc phẫu thuật nội khoa, ngoại khoa khác gây ra;
9) Người được bảo hiểm không làm theo lời dặn của bác sĩ, tự ý sử dụng thuốc, nhưng trừ trường hợp dùng thuốc không cần kê đơn theo hướng dẫn sử dụng;
10) Người được bảo hiểm trong thời gian mắc bệnh AIDS hoặc HIV;
11) Các vận động viên chuyên nghiệp tham gia các hoạt động mang tính mạo hiểm cao và các hoạt động mang tính thi đấu thể thao nguy hiểm cao, ví dụ như lặn biển, nhảy rù, rù lượn, con lăn trượt bang, nhảy bungee, leo núi đá, đấu vật, judo, taekwondo, karate, đấu kiếm v.v.;
12) Người được bảo hiểm không phải gặp phải tai nạn tại đại lục Trung Quốc;
13) Cung cấp thông tin mua bảo hiểm giả mạo, các chuyên gia có quốc tịch nước ngoài và giáo viên nước ngoài mua bảo hiểm với tư cách là học sinh.
Khi xảy ra các tình huống trên đây làm cho người được bảo hiểm tử vong, Công ty chúng tôi sẽ chấm dứt trách nhiệm bảo hiểm đối với người được bảo hiểm đó.
 
Miễn trừ trách nhiệm điều trị y tế (nằm viện điều trị, điều trị tai nạn rủi ro ngoài ý muốn)
Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm chi trả tiền bảo hiểm cho các chi phí điều trị mà người được bảo hiểm phải chi ra do một trong các nguyên nhân sau đây gây ra,:
1) Người mua bảo hiểm, người được hưởng lợi cố ý giết hại hoặc gây thương tích cho người được bảo hiểm;
2) Người được bảo hiểm cố ý tự gây thương tích, cố ý phạm tội hoặc sử dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự để chống cự việc thi hành pháp luật;
3) Người mua bảo hiểm đánh nhau, say rượu, hoặc sử dụng trích hút các loại ma tuý;
4) Người mua bảo hiểm lái xe sau khi uống rượu, lái xe không có giấy phép hoặc sử dụng giấy phép không có hiệu lực để điều khiển phương tiện giao thông;
5) Chiến tranh, hoạt động quân sự, bạo loạn hoặc phiến loạn vũ trang;
6) Nổ hạt nhân, bức xạ hạt nhân hoặc ô nhiễm hạt nhân;
7) Người được bảo hiểm có bệnh bẩm sinh, bệnh di truyền và các bệnh tật và triệu chứng trước khi mua bảo hiểm;
8) Người được bảo hiểm có bệnh AIDS, nhiễm virus AIDS hoặc bệnh lây qua đường sinh dục.
9) Người được bảo hiểm mang thai, sẩy thai, sinh nở, vô sinh, thụ tinh nhân tạo, kiểm tra trước và sau khi sinh con, kiểm soát sinh sản;
10) Người được bảo hiểm bị tai nạn y tế do thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ hoặc do các cuộc phẫu thuật nội khoa, ngoại khoa khác gây ra;
11) Người mua bảo hiểm chi phí cho điều trị phục hồi sinh lý, phẫu thuật thẩm mỹ, hoặc chỉnh hình;
12) Người được bảo hiểm kiểm tra sức khỏe, dưỡng bệnh và chăm sóc đặc biêt;
13) Người mua bảo hiểm không tuân theo chỉ dẫn của thầy thuốc tự uống, bôi, tiêm thuốc để điều trị;
14) Chi phí y tế của các bệnh viện ngoài đại lục Trung Quốc hoặc các bệnh viện tư nhân của đại lục Trung Quốc;
15) Chi phí điện thoại, chi phí đi lại của người được bảo hiểm;
16) Các chi phí khám bệnh của người được bảo hiểm;
17) Các vận động viên chuyên nghiệp tham gia các hoạt động mang tính mạo hiểm cao và các hoạt động mang tính thi đấu thể thao nguy hiểm cao, ví dụ như lặn biển, nhảy rù, rù lượn, con lăn trượt bang, nhảy bungee, leo núi đá, đấu vật, judo, taekwondo, karate, đấu kiếm v.v.;
18) Cung cấp thông tin mua bảo hiểm giả mạo, các chuyên gia có quốc tịch nước ngoài và giáo viên nước ngoài mua bảo hiểm với tư cách là học sinh.
19) Các chi phí liên quan diễn ra do người được bảo hiểm chấp nhận các điều trị thí nghiệm y học.
20) Điều trị tại các bệnh viện và làm thủ tục đúng theo quy định nhập viên của bệnh viện, khi chưa đủ điều kiện nhập viện, nhưng người được bảo hiểm muốn nhập viện theo ý nguyện của minh, thì không được thanh toán viện phí.
 
 
Phí bảo hiểm:

 

 

Trách nhiệm
 bảo đảm
 
Mức tiền
bảo hiểm (đồng) NDT
6—69 tuổi
(lưu học sinh)
18—45 tuổi
(giáo viên và
chuyên gia quốc tịch nước ngoài)
46—69 tuổi
(giáo viên và chuyên gia quốc tịch nước ngoài)
Phí
 bảo hiểm
đ/ người/ nửa năm
Phí
bảo hiểm đồng/ người/ năm
Phí
bảo hiểm
đồng/ người/ nửa năm
Phí
bảo hiểm đồng/ người/ năm
Phí
 bảo hiểm
đồng/ người/ nửa năm
Phí
 bảo hiểm đồng/ người/ năm
Trách nhiệm
tính mạng và tàn tật ngoài ý muốn
100000
 
 
300
600
600
900
900
1500
Điều trị tai nạn ngoài ý muốn
20000
Bảo hiểm nằm viện điều trị
400000

 

Chú ý: Với những sụ việc chưa xong cần phải chấp hành theo các điều khoản:
-            Bảo hiểm tai nạn rủi ro ngoài ý muốn tập thể Bình an
-           Bảo hiểm nhân thọ đoàn thể định kỳ thời hạn một năm của bảo hiểm Bình An
-           Bảo hiểm y tế đoàn thể cho những thương tổn ngoài ý muốn kèm theo của bảo hiểm Bình An
-           Bảo hiểm y tế đoàn thể cho những trường hợp nhập viện của bảo hiểm Bình An
Nếu có tranh cãi đối về những nội dung trên thì lấy bản tiếng Trung làm chuẩn.